Välkommen!

Sofia Kapellkör i Hammarby Sjöstad är en blandad kör med cirka 30 medlemmar knuten till Sofia församling i Stockholm.
Vi sjunger gärna i flera stilar och genrer, själva eller tillsammans med andra.

 

Jag tror att den nära kontakten mellan kör, dirigent och tonsättare är ett mycket centralt kraftfält i en levande körkultur. Jag tror att det är den kunnige och inspirerande körledaren som initierar detta samband. Existensen av den goda körensemblen är också förutsättningen som lockar tonsättaren till att komponera den goda körmusiken. Det är ju i körsång a cappella som en körkvalitet grundläggs. Och det är utomordentligt angeläget att detta arv vårdas.
-Eric Ericson