Dirigenten

Erik BerglundErik Westerlind är utbildad organist vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där han studerade solistiskt orgelspel för professor Ralph Gustafsson och improvisation för professor Stefan Therstam.
Erik innehar även en masterutbildning i kyrkomusik med körinriktning och dirigering där han studerade för professor Fredrik Malmberg och Mats Nilsson samt orkesterdirigering för Per Andersberg och Glenn Mossop.
Sedan 2009 arbetar Erik som organist och körledare i Sjöstadskapellet, Sofia församling, där han ansvarar för körverksamheten och orgelspel vid de kyrkliga handlingarna.