Kören

Sofia Kapellkör är en kammarkör knuten till Sofia församling i Stockholm och har sin hemvist i Sjöstadskapellet i Hammarby Sjöstad. Kören grundades 2007 som en damkör men omvandlades 2013 till en blandad kammarkör som rör sig i flera olika stilar och genrer. Sedan 2019 leds kören av Michelle Öhman.

Sofia Kapellkör framträder regelbundet i högmässor, musikgudstjänster och konserter i Sjöstadskapellet, Sofia kyrka och Ersta kyrka. Kören åker även på resor körinternat. Repertoaren är bred och körens ambition är alltid att beröra och skapa känsla och sammanhang.